משפחת ילין

משפחת ילין

/צלם לא ידוע, אוסף משפחת ילין./
 ❖ 

משפחות יהודה וילין רכשו אדמה בעמק מוצא בשנת 1860. יהושע ושרח ילין הקימו את החאן בשנת 1871 ועברו לגור במוצא בשנת 1890. סיפור המשפחה מונצח ב-‘בית ילין’ ששוקם בסמוך לבית הכנסת.

תמונת המשפחה משנת 1888. במרכז יושבים יהושע ושרח. בנו דוד ילין מחזיק את בתו חנה, ידו על כתפה של אשתו איטה פינס-ילין.