צילום: רותם פנחס

טקס חנוכה מיזם תמונה באבן

/ב' בטבת תר"ף
נר שמיני של חנוכה
30 בדצמבר 2019/
 ❖