משפחת שטיינברג (ירחמיאל ושיינה)

משפחת שטיינברג (ירחמיאל ושיינה)

/צלם לא ידוע, אוסף משפחת שלום בא-גד./
 ❖ 

ירחמיאל ושיינה שטיינברג התיישבו במוצא בתחילת המאה ה-20. הם נטעו כרמים והקימו יקב שנקרא ‘יקב מוצא’. ירחמיאל שימש מוכתר היישוב.

תמונה משנת 1951: משפחת ירחמיאל ושיינה שטיינברג בביתם במוצא בעת חגיגת בר המצווה לנכדם שלום. ירחמיאל ושיינה יושבים במרכז.