משפחת שטיינברג (מיכל וגיטה)

משפחת שטיינברג (מיכל וגיטה)

/צלם לא ידוע, אוסף סוזי אבן./
 ❖ 

מיכל וגיטה שטיינברג התיישבו במוצא והקימו בשנת 1920 את בית החרושת ללבנים ולרעפים, ‘הבית האדום’. המפעל נשרף בפרעות 1936 והוקם מחדש.

בתמונה משנת 1911 מיכל, גיטה וחמישה מילדיהם. גיטה עומדת במרכז, מיכל יושב משמאל על הספה.