משפחת רוז'ני

משפחת רוז’ני

/צלם: יצחק רוז'ני, אוסף מוצא./
 ❖ 

יהודה ורחל רוז’ני עברו בשנת 1931 למוצא מעמק יזרעאל, לאחר שרכשו את משק משפחת מקלף שנרצחה. רבי יהודא היה יושב ראש וועד היישוב מוצא תחתית ומנהיג רוחני לקהילת מתפללי בית הכנסת של מוצא.

בתמונה מתחילת שנות השבעים של המאה ה-20 נראה יהודא רוז’ני מאכיל תרנגולות מטילות בלול.