משפחת מזרחי

משפחת מזרחי

/צלם לא ידוע, אוסף משפחת מזרחי./
 ❖ 

מאיר ואסתר מזרחי רכשו נחלה במוצא בשנת 1927 ויצאו מהעיר העתיקה. הם גידלו פרות, עיזים וכבשים ומכרו את החלב בירושלים. המשפחה הרחבה גרה במוצא עד היום.

התמונה צולמה בחצר הרפת במוצא בשנת 1932. מימין מרי ושמחה, אליעזר קמחי, רחל ואסתר קמחי.