כללי

כללי

/צלם לא ידוע, ארכיון יד בן-צבי/
 ❖ 

ההתיישבות במוצא בעת החדשה החלה עם רכישת חלקת אדמה ראשונה על-ידי משפחות יהודה וילין בשנת 1860. בעזרת ארגון בני-ברית נוסדה המושבה בשנת 1894. בתמונה עמק מוצא ודרך ירושלים-יפו בחורף 1891.

התמונה צולמה מהכפר דיר-יאסין (הר נוף היום). בעמק נראה החאן עם גג רעפים (היום ביהכ”נ), בית ילין מאחוריו, ולפניהם הבית של הכנסייה היוונית אורתודוכסית.