משפחת כהן

משפחת כהן

/צלם לא ידוע, אוסף משפחת כהן./
 ❖ 

יצחק ולאה כהן התיישבו במושבה מוצא בשנת 1894, אחת מארבע המשפחות הראשונות. סיפור חייהם הקשים ודבקותם לעבד את האדמה ולחיות מחקלאות מתוארים בספר “המתנחלים בהר” כתבה רבקה אלפר בהוצאת ‘עם עובד’ 1944. בתמונה משנות ה-20 משפחת כהן עם ששת בניה. יושבים במרכז לאה ויצחק. עומד במרכז הבכור, ששמו הוא סיקול האותיות מוצא.