תמונת נוף ממוצא

בקיץ 2018 חברו צאצאיהם של ראשוני מוצא לשם הנצחת פועלם של אבותיהם. סיפורם של הראשונים מוצג כאלבום פתוח התלוי על קיר בית-הכנסת (בכינויו 'תמונה באבן מוצא').